Drie studenten van NHL Stenden opleiding Communicatie hebben een advies geschreven over hoe communicatie kan bijdragen aan het aantrekken van toeristen naar de vijf streekmerken in de regio Noordoost-Friesland. Dit is gedaan in opdracht van Veenstra Reizen. Er is serieus werk van gemaakt met bruikbare adviezen voor de uitstraling en de communicatie uitingen.

In eerste instantie is het bedrijf Veenstra Reizen in beeld gebracht. Vervolgens is het vraagstuk geanalyseerd en is met behulp van statistieken gekeken naar het huidige toerisme in Friesland. Vervolgens is ingezoomd op de 5 streekmerken; Nationaal Park de Alde Feanen, Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed De Waddenzee, stad Dokkum en Nationaal Park Lauwersmeer. Ook is een concurrentie analyse gemaakt. Vervolgens is de kansrijke doelgroep geformuleerd en zijn ook enquêtes afgenomen.  Er is onder andere naar voren gekomen dat men bereid is om in de eigen regio een toeristische dagtocht te maken. Een grote meerderheid geeft aan het liefst met eigen vervoer dit te doen. Ook is gevraagd met welke kleuren reizen worden geassocieerd. De top drie; 41,5% blauw, 26,8% groen, 22% geel. Met deze kennis is een nieuwe huisstijl ontwikkelt voor het aanbieden van de dagtochten en reizen dicht bij huis. Meer informatie over het onderzoek is bij ons op te vragen.