Drie studenten van NHL Stenden van de opleiding Tourism Management hebben in opdracht van 5xWOW hier onderzoek naar gedaan. Zo is het concept van de bestemmingsimago (destination image) onderzocht met behulp van de conceptuele benadering met de drie componenten (cognitief, affectief en conatief). Hieruit zijn belangrijke inzichten opgedaan en is een conceptueel model ontwikkeld. Er is een literatuurstudie gedaan en studenten zijn geïnterviewd. Hieruit zijn aanbevelingen en conclusies gekomen die heel interessant zijn voor ons project 5xWOW. Scroll naar beneden voor de belangrijkste aanbevelingen uit de afgenomen interviews!

Het volledige onderzoek is in de Engelse taal gedaan en bij ons op te vragen. Ook zijn de interviews beschikbaar met vragen aan studenten over de regio en wat voor gevoel het bij hen oproept.

De (vertaalde) aanbevelingen

Aanbeveling 1: Student betrokkenheid
Een aparte pagina of selectie op de website voor studenten (en eventueel soortgelijke doelgroepen) en een filtermogelijkheid. Zo kan heel specifiek gezocht worden. Als tip wordt gegeven om verder uit te zoeken welke specifieke activiteiten voor studenten gewild zijn. Bekend is dat de interessegebieden van de HBO student liggen bij adventure maar ook relaxte activiteiten, cultuur, verblijf en evenementen waarbij kennisdeling en betrokkenheid centraal staat.

Opvallend is dat de internationale studenten meer interesse tonen in kennis en ervaring met betrekking tot de Friese Cultuur. Alle studenten hechten waarde aan reviews en beoordelingen, die dienen als bevestiging om verder te kijken op andere kanalen. Daarom is het toevoegen van reviews en beoordelingen aan te bevelen.

Aanbeveling 2: Sociale Media inzetten
Een account aanmaken (uit onderzoek TikTok & Instagram) met content over 5xWOW. De geposte inhoud moet bij de studenten leiden tot likes en delen.

Schriftelijke reacties worden gelezen en zijn bij studenten zeer welkom. De inhoud van de content kan het beste gericht worden op activiteiten, evenementen en vooral gericht op de internationale studenten. Maar ook op landschap, omgeving en natuur (bijvoorbeeld mogelijkheid om te picknicken in de natuur). Daarnaast kan er een oproep gedaan worden op de website of sociale media voor het delen van persoonlijke verhalen met doel om deze vervolgens te re-posten.

Extra opmerking: Een # met 5xWOW zal lastig worden omdat de directe relatie mist (bijv. in de Efteling is de # efteling voor de hand liggend)

Aanbeveling 3: Aantrekkingskracht voor studenten vergroten
Studenten hebben een beperkt budget en hebben doorgaans specifieke interessegebieden. Activiteiten dienen afgestemd te worden op deze interesses, zoals geïdentificeerd in het onderzoek (lokale rondleidingen, educatieve workshops, muziekfestivals, sportwedstrijden, eten en drinken, festivals en culturele evenementen). Verdere details over deze activiteiten moeten worden gedefinieerd en uitgewerkt via aanvullend onderzoek. Het is van groot belang dat deze activiteiten een actieve en interactieve component hebben om de doelgroep te boeien.

Het openbaar vervoer lijkt een struikelblok te vormen, waarbij gemak, reistijd en kosten aandachtspunten zijn die in overweging moeten worden genomen.

Door internationale studenten is gebleken dat het taalgebruik (zowel in Nederlands als in het Engels) invloed kan hebben op hun ervaring en de bereidheid om terug te komen en de ervaringen te delen. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij de planning en uitvoering van activiteiten.

De (vertaalde) conclusie uit het onderzoek:

Er is onderzocht hoe studenten aan het hoger beroepsonderwijs (HBO) van NHL Stenden in Leeuwarden het gebied Noordoost-Friesland als reisbestemming ervaren. Het onderzoek richt zich op de schijnbare onderwaardering van het toeristisch potentieel van Noordoost-Friesland, wat in lijn is met het doel van het 5X WOW-project om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Het onderzoek heeft als doel om bruikbare inzichten te geven gericht op het jonger publiek. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen cognitieve, affectieve en conatieve componenten. De reputatie van Noordoost-Friesland is gedetailleerd onderzocht via het doen van interviews. Er werd benadrukt hoe cruciaal het bestemmingsbeeld is om reizigers aan te trekken en toerismemarketing te bevorderen. De conatieve, affectieve en cognitieve componenten zijn de belangrijkste onderwerpen van de onderzoeksvragen. Er is gebruik gemaakt van ‘convenience sampling’ in semi-gestructureerde interviews met tweeëntwintig deelnemers. Strikte naleving van ethische normen wordt afgedwongen, en een onderzoeksmatrix garandeert een grondige dekking. De nauwkeurige afstemming van concepten en vragen borgt de betrouwbaarheid. De pilot test verduidelijkt vragen en erkent beperkingen; na negentien interviews wordt geconstateerd dat er verzadiging van gegevens is bereikt. Studenten met diverse achtergronden, waaronder leeftijdsgroepen, landen en academische programma’s, werden uitvoerig beschreven. De analyse van de reisvoorkeuren van studenten, interacties met Noordoost-Friesland en het vaker bezoeken van dezelfde plaats onthulde de onderlinge afhankelijkheid van cognitieve, affectieve en conatieve componenten.

Het onderzoek ontdekte dat HBO-studenten de voorkeur gaven aan groepsreizen. De redenen om terug te gaan naar een eerder bezochte plaats benadrukt de interactie tussen affectieve en cognitieve aspecten. Strategieën om studenten aan te trekken zijn een sterke nadruk op de betrokkenheid via evenementen en marketinginitiatieven. Bovendien toonde het onderzoek binnen het theoretisch kader aan hoe onderling verbonden de componenten van het doelbeeld zijn. Positieve cognitieve representaties geïnspireerd door rustige omgevingen en landschappen werden getoond door de HBO-studenten. Afhankelijk van de ervaringen veranderden affectieve variabelen, wat leidde tot conatieve intenties om terug te keren en het gebied aan te bevelen. De gedetailleerde inzichten werden afgeleid uit taalbarrières, reisvoorkeuren, informatiebronnen en advies over het aantrekken van studenten. De noodzaak om met deze doelgroep te communiceren werd benadrukt door suggesties van HBO-studenten om leeftijdsgenoten naar Noordoost-Friesland te trekken, waaronder het plannen van studentvriendelijke evenementen en het promoten van meer activiteiten. Een interessante bevinding die kansen biedt is dat studenten niet op de hoogte waren van het “5X WOW”-project. Het is essentieel om deze dimensies te begrijpen om methoden te ontwikkelen die in lijn zijn met de interesses en gedragingen van HBO-studenten en die Noordoost-Friesland aantrekkelijker maken voor hen.